GEOASPEKT s.r.o.  
DOMOV REFERENCIE KONTAKT LINKY
     
 

Práce a služby

Kataster nehnuteľností:

- vyhotovenie geometrických plánov
- vytyčovanie hraníc pozemkov
- zabezpečenie podkladov z katastra nehnuteľností

Inžinierska geodézia:

- polohopisné a výškopisné zameranie
- určovanie bodov technológiou GPS
- účelové mapy veľkých mierok
- zameranie a výpočet kubatúr
- projektovanie a budovanie vytyčovacích sietí
- určenie priesorových vzťahov žeriavovej dráhy

Špeciálne geodetické práce:

- monitoring stavebných objektov
- zameranie a zobrazenie pohľadov, rezov a profilov
- zabezpečenie a zakreslenie informačných zákresov inžinierskych sietí
- stabilizácia bodov

 
     
GEOASPEKT 2007