GEOASPEKT s.r.o.  
DOMOV REFERENCIE KONTAKT LINKY
     
 

METRO Investing s.r.o.

- dlhodobé sledovanie mosta Apollo
- stavba rýchlostnej cesty R2 Figa - obchvat

Aquastav a.s.

- technická infraštruktúra - Priemyselný park Sereď, vodovodné potrubie DN160
- Holíč - predĺženie zásobného potrubia DN400
- odkanalizovanie mestských častí Čáčov a Kunov v Senici
- rozšírenie Prístavnej ulice na štvorpuhovú komunikáciu - vodovod DN 300
- vákuová kanalizácia m.č.Bratislava - Vajnory, II.etapa - 1.časť
ul.Zbrody,Uhliská,Šuty

Mestský úrad Stupava

- polohopisné a výškopisné zameranie a zobrazenie vybraných pohľadov na Hlavnej ulici v Stupave

 

 

 
     
GEOASPEKT 2007